Viết tiếp bài: Dân “dài cổ” chờ, cơ quan chức năng “thơ ơ” không xử lí – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cho kiểm tra xử lí đúng quy định của pháp luật - Việt Nam Thời Mới

Viết tiếp bài: Dân “dài cổ” chờ, cơ quan chức năng “thơ ơ” không xử lí – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cho kiểm tra xử lí đúng quy định của pháp luật

Để lại bình luận

Scroll